XİDMƏTLƏR


SİSTEM İNTEQRASİYASI

Sistem inteqrasiyası – müəssisənin texnoloji və biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması üzrə kompleks həllərin işlənib hazırlanmasıdır. Sistem inteqrasiyasının son məqsədi – texnoloji prosesin, istehsalatın, bütövlükdə təşkilatın maksimum effektiv idarə edilməsidir.ELEKTRON XİDMƏTLƏR

Elektron xidmətlər – fiziki şəxslərin və təşkilatların sorğusu ilə Azərbaycanın dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən onlara göstərilən onlayn xidmətlərdir.

“Azerin” şirkəti müxtəlif dövlət idarələri üçün bir sıra elektron xidmətləri uğurla həyata keçirmişdir. Buna misal olaraq, Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi üçün hazırladığı Müəllif Hüquqlarının Onlayn Qeydiyyatı Sistemini qeyd etmək olar.services

DİGƏR XİDMƏTLƏR